Pazartesi , 22 Temmuz 2024

KIRK EHLİ SÜNNET ALİMİ

60

İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük ehli sünnet alimlerinin kim oldukları günümüzde bilinmemektedir. “Alimin uykusu ibadettir.” “Kıyâmet günü, şehîdlerin kanını, âlimlerin mürekkebi ile tartarlar. Mürekkep ağır gelir.” “Alimler Peygamberlerin vârisleridir.” hadîs-i şerîfleri ile medh edilen binlerce ehli sünnet âlimi ve eserleri kütüphane köşelerinin tozlu raflarına okunmamaya, öğrenilmemeye, hatırlanmamaya âdeta terk edilmiştir.

Alim, âlimle beraber bulunursa herkes ondan istifade eder. Alimin olmadığı ve kitaplarının hakkıyla tetkik edilip öğrenilmediği yerde ilimden söz edilemez. Dînî bilgiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem‘den itibaren hiç bozulmadan esas şekliyle hakîki ehli sünnet âlimleri tarafından günümüze kadar nakledilmiştir. Ümmete rehber olan bu bilgiler aslından uzaklaştırılıp günümüzde tasavvuftan bihaber insanlar tarafından ehli sünnet alimlerinin hallerini ve anlayışlarını hurafe dedikleri bu zaman diliminde sizlere en doğru şekilde kısa ve öz bir dil ile anlatmaya çalışacağız. Ehli sünnet alimlerinin hallerine ve anlayışlarına hurafe diyen insanların duruma düşmemek için tarihin derinliklerine kol atmış, cemiyete nizam, intizam ve huzur sağlamış ana kaynaklar bilinmeli, âlimler tanınmalı ve onlardan

istifâde edilmelidir. Bin dört yüz seneden beri İslâmiyeti kabul eden ümmetlerde, bilhassa Türklerin kurdukları devletlerde onlara yön veren âlimler o kadar çok ki; hiçbir şeyden çekinmeyerek doğruyu ve hakkı söyleyen, savaş meydanlarında en güç zamanlarda kumandanlara, askerlere kuvvet ve azimle çarpışma şevki veren bu büyük insanlardır. Her birinin hayatında tarih ve açılan her sayfada tasavvuf gibi ilim vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem‘den günümüze kadar bütün Müslümanları kucaklayan, ilimleri ile amel eden, örnek olmuş âlimlerden bir kısmının hayatını tanıtmayı bir vazife bildik. Hicrî her asırda yaşayan 40 ehli sünnet âlimlerinin meşhûr olanlarının hayatını, ilmini, insanlara hak ve hakikati anlatan hikmetli sözlerini, menkıbelerini yaklaşık 6 aylık bir çalışma ile sizlere sunduk. Kaynakçada yer alan eserler ehli sünnet alimleri anlatmamız sebebi ile özen ve dikkatli olarak seçtik.

Alimin ve ilmin bulunduğu ümmetlerde unutulmaz târihî sanat eserleri de vardır. Alim ve sanat iç içedir. En büyük hazinenin doğru bilgi olduğu düşünüldüğünde, bilginin kaynağı olan âlimlerin ehemmiyeti daha iyi anlaşılır. Bu bakımdan hicrî asırlara göre âlimleri anlatan bu ―40 ehli sünnet alimi eserimiz bir kaynak kitabı olmamakla birlikte sizleri bilgilendirmek ve alimlerimizi daha iyi tanımanız için hazırlanmıştır.

Başarı Allahu Teala‘dandır…

İÇİNDEKİLER

Zübeyir Kamil Akkaya / İmam-ı Azam Ebu Hanife ● 1

Muhammed Fatih Biçer / İmam Şafii ● 11

Sebahattin Ünlü / İmam Ahmed bin Hanbel ● 22

Ahmet Sinan Abak / Malik bin Enes (İmam Malik) ● 30

Abdussamed Koçali / İmam Buhari ● 38

Mehmet Dolmuş / İbni Mace ● 42

Bilal Pilsem / İmam Ebu Davut ● 44

Furkan Nacar / İmam-ı Müslim Kimdir? ● 46

Emirhan Akbaş / İmam Tirmizi ● 57

Bünyamin Çelikkol / İbn Akil ● 59

Batuhan Erdoğan / İbn Hacer el-Askalânî ● 62

Yusuf Ziya Salman / Ömer b. Abdulaziz ● 69

Oğuzhan Durak / Hasan-ı Basri ● 71

Yunus Ünsal / Akşemsettin ● 75

Abdulahad Bayrakçıl / Ebu Yusuf ● 77

Hüseyin Morgül / Muhammed bin Hasan es-Seybani ● 81

Mevlüt Şahin / Zahid el Kevseri ● 86

Sefa Doğan / İmam Maturidi ● 91

Muhammed Şerif Kahraman / İmam Ebu‘l-Hasan el-Eş‘ari ● 96

Taha Resul Yorgancı / İmam Gazali ● 100

Muhammed Emin Tekin / Muhyiddin Arabi ● 105

Abdulhamid Bağcı / Bûsîrî, Muhammed bin Saîd ● 115

Şaban Cansu / Endülüslü Müfessir Kurtubi ● 123

Orhan Topgül / Kadı Beydavi Hazretleri ● 128

Mustafa Çimen / İbni Kesir ● 134

Muhammed Mustafa Taş / Molla Cami ● 138

Muhammed Köse / İbn-i Abidin, Peygambere Fetva Soran Âlim ● 144

Kamil Ceylan / Şeyh Edebali ● 148

İsa Sinmez (Tokadi) / Son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ● 152

Musab Yılmaz / Mehmed Zahid Kotku Hazretleri ● 163

Furkan Develi / İmam Nesai ● 167

Abdulhakim Özkul / İmam Taberi ● 170

Veli Uz / İmam Nesefi ● 173

Ömer Kova / Sadettin Taftazani ● 176

Seyhan Sarıkaya / İmam-ı Muhammed ● 178

Halit Ertel / İmam Nevevî ● 181

Ahmet Kavurmacıoğlu / Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî (k.s.) ● 186

Mehmet Akbulut / El Hazini ● 191

Osman Kılıçoğlu / Ladikli Ahmet Ağa ● 197

Ömer Faruk Şahin / Ebu‘l-Hasan EŞ-Şazili ● 204

 

Scroll To Top