Pazartesi , 22 Temmuz 2024

KIRK DELİ GÖMLEĞİ VE İSLAM

51

“İzm’ler idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşe’lerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı.” Cemil Meriç

“İzm”ler… Hepsi de bizatihi “dünyaya bu noktadan bakılmalı, hakikat burada duruyor” iddiasıyla insanlığa hitap eden ve akabinde “izm”e teslimiyet sonucunu doğurtan “dinleşmiş düşünceler”. Teslim olunan “izm”, insanın dimağını ve beynini “izm”in kendi sınırları içinde yeniden biçimlendirir, algı çerçevesini yeniden kodlar. Çünkü bir şeyi tanımlayabilmek, o şeyin sınırlarını çizmek yani tahdid etmektir. Bu ise apaçık düşünce hürriyetini o “izm”le kısıtlamak anlamına gelir. İşte bu durum patolojik vakalara zemin hazırlar.

Modernleşme süreci, temelde Cemil Meriç’in “idraklerimizin batılılaşması”, Sezai Karakoç’un ise “İslam medeniyetinin kendi otantikliğinden uzaklaşması” diye tanımladığı durumu beraberinde getirmiştir. Yaklaşık 150-200 yıllık bir tarihsel süreç içinde Batı’dan hareketle ve Batı’ya doğru evrilen ve hatta s.a.v.rulan İslam dünyası“izm”lerle tanışmıştır. Zaman zaman bu “izm”lerden bir ya da birkaçı Müslüman bireylerin düşünce dünyasını, Müslüman toplumların siyasal ve sosyal hayatını yoğun etkilemiştir.

“İzm”ler “öteki”ne bakışı şekillendiren at gözlüklerine dönüşmekte, böylece patolojik bir vaka haline gelerek insana, tarihe ve dine karşı ön yargılarla bakışı beslemektedir. Aynı zamanda kendisi de onlardan beslendiği için fasit bir daire oluşmaktadır. İşte tam da bu noktada “izm”lerin deli gömlekleri haline nasıl dönüştüğünün daha net anlaşılabilir olduğunu görmekteyiz. İsmet Özel’in şu dizeleri de bu noktada aydınlatıcıdır: “İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır.” İki mütefekkirin de bahsettiği husus aslında aynıdır:  “Deli gömlekleri” ve “sağır olmak”. Bu iki mütefekkir dünyaya “izm”ler penceresinden bakmanın verdiği acı gerçeği önümüze serer. Oysa bizler Kur ’anî bir tabirle orta ümmetiz.
Bizler de yüzyıllardır “izm”lerle düşünüyoruz. Fakat “izm”ler bize yabancı durmaktadır. Şunu sormak gerekiyor: Niçin Avrupa’dan “izm” ithal ettik veya Avrupa’nın bize “izm”leri ihraç etmesine nasıl izin verdik? Kanımızca, biz dünyamızdan ne zaman “irfan”ı(akıl ve kalp bütünlüğü) çıkardık işte o zaman Batı menşeli “izm”lere yenik düştük. Zira mukavemet kalelerimiz zayıftı. Bizim mukavemet kalemiz; İslam düşüncesinden kaynağını alan medeniyetimiz. İslam düşüncesinden uzaklaşmak Avrupa’nın ihraç ettiği “izm”leri kabul için zaruri ve yeterli bir sebep. Bu anlamda Müslüman bilinç, pirincin içinden taşı ayıkladığı gibi, taşın içinden pirinci de ayıklamalıdır. Elinizdeki bu kitap,  pirinç ile taşı ayıklamaya gayret gösteren kırk yazıdan vücuda geldi. Taşa da pirince de dikkatinizi çekmek istedik. Gayret bizlerden muvaffakiyet Allah’tandır.

İÇİNDEKİLER

Anarşizm ve İslam ● 1
Nur Yıldız 

Cumhuriyet ve İslam ● 4
Betül Maide Kosif 

Darwinizm ve İslam ● 13
Hediye Bican

Demokrasi ve İslam ● 17
Sebahattin Ünlü

Despotizm ve İslam ● 25
Canan Özcanlı

Dogmatizm ve İslam ● 30
Aslı Bey   

Egoizm ve İslamiyet / İki Zıt Mefhum ● 37
Fatma Nur Kayıkçı 

Elitizm ve İslam ● 40
Serdar Gün

Emperyalizm ve İslam ● 46
Ayşe Sümeyye Akgül

Fanatizm ve İslam ● 50
Esra Nur Bera

Feminizmin İslam’la İmtihanı ● 55
Hilal Öztürk 

Hedonizm ve İslam ● 58
Aynur Doğan

Hümanizm ve İslam ● 64
Burak Saraç

İdealizm ve İslam ● 68
Semanur Daloğlu 

Kapitalizm ve İslam ● 72
Mehmet Akbulut

Kemalizm ve İslam ● 77
Merve Nur Tüfekçi 

Komünizm ve İslam ● 83
Fatma Aydemir 

Liberalizm ve İslam ● 87
Zafer Özdemir 

Materyalizm ve İslam ● 95
Perihan Duman

Mistisizm (Gizemcilik) ve İslam ●  102
Mehmet Çelebi 

Modernizm ve İslam ●109
Nagihan Coşkun

Monarşi ve İslam ● 114
Abdulkerim Karakoç

Tutuculuk (Muhafazakârlık) ve İslam ● 118
Abdurrahman Akıncı 

Narsisizm ve İslam ● 123
Selva Nur Sönmez

Nasyonalizm (Irkçı Milliyetçilik) ve İslam ● 128
Necati Hakan Özdemir

Natüralizm ve İslam ● 133
Fadime Yavuz

Nihilizm ve İslam ● 137
İbrahim Tekatlı

Oryantalizm ve İslam ● 141
Kübra Heyal 

Popülizm ve İslam ● 145
Ahmet Kavurmacıoğlu

Pragmatizm ve İslam ● 150
Abdulkadir Zarari

Radikalizm ve İslam ● 155
Rabia Adeviye Çam 

Rasyonalizm ve İslam ● 158
Firdevs Akıncı 

Realizm ve İslam ● 163
Oktay Ceylan

Romantizm ve İslam ● 171
Meryem Betül Dumlupınar 

Sadizm ve İslam ● 177
Sevde Nur Yazıcı 

Sekülerizm ve İslam ● 180
İbrahim Kara

Septisizm ve İslam ● 186
Muhammed Fatih Biçer

Sosyalizm ve İslam ● 192
Galip Önlü

Totalitarizm ve İslam ● 196
Fatma Hilal Alıcı

Vandalizm ve İslam ● 206
Zekiye Kıymet Alan

Kaynakça ● 211

 

 

Scroll To Top