Pazartesi , 4 Aralık 2023

KIRK DAMLA HAYAT SU

58

Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla…

Yüce Rabb‟imize daima hamd ü senalar ederiz ki O‟dur bizi
yoktan var eden. Peygamber Efendimiz‟e, kıymetli Ashab‟ı ve Ehl-i
Beyt‟ine daima salât ve selam ederiz ki Efendimiz ve O‟nun asrında
yaşayan müminler, insanların en hayırlısıdırlar.

İşte şu elinizde tuttuğunuz eserimiz, mensubu olduğumuz
kıymetli ümmetimizin, Afrika‟da bir su kuyusu açılmasına vesile
olması niyetiyle 40 yazar tarafından kaleme alındı. Hayat kaynağımız
olan suyun halleri kırk farklı açıdan ifade edildi. Ta ki suyun kıymeti
anlaşılsın ve suyun olmadığı bölgelerde, kuraklık olan yerlerde aslında
ne denli büyük bir ihtiyaç olduğu fark edilsin. Bu amaçlarla hazırlanan
eserimizin tüm gelirleri aynı zamanda Afrika‟da açacağımız su kuyusu
için biriktirilecektir.

Allah‟ın izniyle örnek proje niteliğinde olan eserimizle amaç
hasıl olursa eserimizin her baskısında bir su kuyusu açılabilir veya
birçok sivil toplum kuruluşuna örnek olunup yeni bir hizmet
modelinin de ümmetin hayır sahasında yer almasına vesile olunabilir.
Gayret, güzel niyetli kimselerin emeği;
nasip de yüce Rabb‟imizin bir lütfudur vesselam…

İÇİNDEKİLER

Ahmet Kavurmacıoğlu / Âb-ı Hayat ● 1

Arzu Gerçek / Su ● 5

Ayşe Elvan Kılıç / Zikir, Fikir ve Su ● 7

Burak Salih Selçuk / Nimet-i Ala‟dan Su ● 11

Cemal Arısoy / Sudan Hesaplar ● 13

Esra Çetin / Sonsuz Kudretin Simgesi: Su ● 21

Esra İlbay Oral / İsmi Su ● 25

Fadime Çetinkaya / Suyun Hakkı ● 27

Faruk Demir / Su ve İnsanlar ● 29

Fatih Gülşen / Çöle Düşen Bir Damla Çölde Derya ● 30

Feyza Öz / Su ● 35

Galip Önlü / Hayat Kaynağı: Su ● 40

Gülali Yılmazer / Absuma ● 43

Hayrunnisa / Suyun İnsan Hayatındaki Önemi ● 46

Hediye Bican / Su ● 49

Hülya Tezel / Su ● 51

Leyla Güleçöz / Su Gibi Aziz Olmak İçin ● 54

Mehmet Baki / Su‟dan Sebepler ● 57

Mehmet Çelebi / Pet Su Haçlı, Çeşmeler Müslüman‟dır ● 61

Nagihan Coşkun / Su Gibi Olmak ● 66

Nuray Erdem / Ezelde ve İstikbalde Su ● 68

Nutullah Kılıç / Suyun Serencamı ● 72

Orhan Karasu/ Nimet-i Su ● 75

Rabia Kaya / Su Hayatın Can Damarı ● 77

Selva Acar Sönmez / Tefekkür “Sularında” Yolculuk ● 79

Semra Atabak / Suyun Kırk Lisanı ● 85

Sevgi Uyar / Kuyu Suyu ● 96

Sevim Soylu / İksir-i Azam ● 98

Sibel Ayvaz / Islak Nimet: Su… ● 100

Sinan Aydın / Ab-ı Hayat ● 102

Şedes / Küçük Bir Hikâye ● 106

Şenay Özkan / Aziz ● 108

Şener İşleyen/ “Su‟dan Sebeplerle” Arzuhalimiz ● 118

Şuara Gülten Yalmaç / Su mu Hayattır, Hayat mı Sudur? ● 145

Talip Kazgı / Su İsrafı Üzerine… ● 150

Toprak Başer / Su Gibi ● 157

Tuğba Dere / Yağmurun Gözyaşları ● 160

Yakup Çınar / Susuz Köy ● 164

Yaren Kayıp / Su Gibi Aziz Ol ● 169

Yasemin Ağaçayak / Su Verenleriniz Çok Olsun ● 172

Kaynakça ● 175

Scroll To Top