Cumartesi , 20 Nisan 2024

İSLAM’IN KIRK SULTANI

55

Türklerin Müslümanlığı kabulü ile İslam’ın büyük bir ivme kazandığı herkesçe kabul edilen bir durumdur. O yüzdendir ki İslam’ın yayılmasında ve savunulmasında Türkler için kullanılan “İslam’ın Keskin Kılıcı” tabiri boş yere söylenmiş bir söz değildir.

Haçlıların korkulu rüyası olan Selahaddin Eyyubi, Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan nasıl temizledi ise Selçuklular da çoğu zaman bölgelerinden geçen Haçlılara çok büyük zayiatlar verdirerek onları yıpratmışlardır. Özellikle Miryokefalon Savaşı, hem Bizanslıların, hem Haçlıların belini kırmıştır. Bir bayrak yarışı gibi elden ele dolaşan muzafferiyetler Selçuklulardan sonra Osmanlılara geçmiştir. Osmanlı Devleti ise “Devlet-i Ebed Müdded” felsefesi ile yola çıkmış, gerek Balkanlarda gerek Avrupa’da gerek Kuzey Afrika’da gerek Ortadoğu ve Doğu’da 625 yıl süren bir devasa imparatorlukla düşmanlarına korku, dostlarına güven sağlamıştır.

Türklerin Anadolu’ya girişini merhum Alparslan’ın muzafferiyeti olan Malazgirt Savaşı ile kabul edecek olursak 1071 yılından 2016 yılına kadar devam eden sürecin 945 yıl olduğu görülecektir. Hal böyle olunca Osmanlı’nın Türk topraklarının nüvesini temsil eden bu kara parçasında 625 yıl fiili hüküm sürdüğünü göz önüne alırsak, Osmanlı harici Anadolu’daki Türk iktidarının 320 yıl olduğu ortaya çıkacaktır. Neredeyse daha Osmanlı hâkimiyetinin varlığının yarısının yeni geçildiği görülecektir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi için ettiği vasiyette geçen, “Farizaya (farzlara) dikkat et, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira “Yaradan’dan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz.” ve “Daima cihad ile topraklarını genişletmeye çalış” düsturları Osmanlı’nın 625 yıllık mayasının da ne olduğunu ortaya koyması açısından dikkate değerdir. İslam’ın yücelmesi, Devlet-i Âli’nin bâki olması için mücadele eden tüm sultanlarımızı kırk kalem olarak bu vesile ile tekrar rahmetle anıyor, bıraktıkları bayrağın yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. Biz ölmedik ve hâlâ buradayız…

İÇİNDEKİLER

Abdurrahman Akıncı
Sultan III. Mehmed Han ● 1

Ahmet Kavurmacıoğlu
Sultan I. Murad ● 4

Ali Kemal Saruhan
İlklerin Sultanı Abdülmecid Han ● 11

Ayşe Sarıtaç
Kudüs Fatihi Dedem Selahaddin ● 13

Ayşe Sümeyye Akgül
III. Osman Han ● 17

Betül Demirel
Kafesin Altın Bülbülü III. Mustafa Han (1757-1774) ● 20

Egemen Doğan
İmparatorlukta Paradigma Değişiminin Öncüsü III. Selim Reformu ● 23

Elif Nur Arıcan
Sultan II. Süleyman Han ● 28

Emine Öztürk
Muradiye’de Bir İkindi Vakti (II. Murad) ● 30

Enes Bulut
Sultan II. Ahmed (Ahmed-i Sani) ● 33

Esma Harmandar
I. Ahmed ● 39

Esma Şan
Alp Bir Kumandan: Alparslan ● 45

Esra İlbay Oral
Cennet Mekân Sultan I. Mahmud ● 49

Evliya Ekinci
Şah Baba (Vahdettin Han) ● 51

Fatih Benli
Osmanlı‟da Bir Güneş Tutulması ● 58

Fatmanur Kayıkçı
Sultan I. Mustafa ● 63

Feyza Öz
Ününü Kılıcından Değil, Adaletinden Alan Han Osman Gazi Han ● 68

Hacer Namdar
Sultan Abdülaziz ● 73

Halime Çiftçi
Sultan Mehmed Reşad 1844-1918 ● 80

İsmail Sandıkçı
Sultan IV. Mehmed Han ● 83

Kübra Duman
Sultan II. Mustafa Han ● 86

Leyla Çağlar
II. Mahmud ‘Gavur Padişah’ mıydı? ● 91

Mehmet Akbulut
Fatih Sultan Mehmed Han (II. Mehmed) ● 93

Mehmet Korkmaz
I. Mehmed (Çelebi) (1389-1421) ● 97

Mehtap Alpkent
Yavuz Sultan Selim ● 104

Mihriban Hekim
Bir Taht Meselesi ● 113

Muhammed Köse
I. Kılıçarslan, Kudüs Fedaisi Sultan ● 116

Müjdat Gökçe
Orhan Gazi Han ● 119

Nesrin Kundak
Niyetim Saltanat ve Hizmet İdi Devletime ● 127

Ömer Faruk İspir
Sultan III. Murad Han ● 131

Ömer Faruk Okuyucu
Bağdat Fatihi ve Yedi İklimin Padişahı IV. Murad ● 144

Rabia Adeviye Çam
Kanuni Sultan Süleyman Han ● 152

Rabia Demirtaş
Abdülhamid‟i Anlamak ● 156

Saliha Varlı
Sultan Celâlü’d-Devle Ve’d-Dîn Melikşah Ebû’l-Feth ● 159

Saniye Akyol
Han-ı Salis Sultan Ahmed ● 162

Senanur Budak
IV. Mustafa ● 165

Songül Karakaş
II. Selim’in Hayatı (1566-1574) ● 168

Şaban Cansu
Sultan I. Abdülhamid Han ● 172

Tuba Özence
Bayezid-i Veli ● 179

Yaren Kayıp
Sultan V. Murad ● 187

Kaynakça ● 196

Scroll To Top