Pazartesi , 22 Temmuz 2024

İSLAM MEDENİYETİ VE BATI MEDENİYETİ ARASINDAKİ KIRK FARK

72

Tarih boyu İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti birbirine yakın fakat bir o kadar da uzak olmuşlardır. Çatışma ve rekabet halinde olmalarına rağmen sürekli birlikte yaşamışlardır. Bugün dünya üzerindeki etkisini hâlâ çok kuvvetli bir şekilde gösteren bu iki medeniyet arasındaki farklılıklar, insanlığı olumlu ve olumsuz yönde etkilemektedir.

Bir tarafta kaynağını Kur’an ve Sünnet’ten alan İslam dininin, yayıldığı bölgelerde, doğru uyguladıkları müddetçe en üstün olan medeniyeti, diğer tarafta ise Hristiyanlık, Yahudilik ve diğer sistemlerin etkisinde kalmış Batı Medeniyeti… Anadolu’nun fethiyle, Haçlı seferleriyle İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti yüz yüze gelmiş, aralarındaki farklar gün yüzüne çıkmıştır.

İslam Medeniyeti geçmiş yıllarda yaptığı fetihler, sonrasında sağladığı barış ortamı ile dünyaya huzur, adalet ve hürriyet getireceğini göstermiştir. Batı Medeniyeti ise ilk yıllardaki sömürgeciliğini devam ettirerek küreselleşme yoluyla büyümeyi kendine yol seçmiştir. Bu yüzdendir ki, İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin tarihini bilmek bu iki medeniyeti tanımakta çok önemli rol oynar. Çünkü tarih, insanlığın ortak geçmişidir…

Batı’da müspet bilime dayalı, maddiyatla yoğrulmuş, maddeciliği ele alan teknik ile Doğu’da insanlar arasındaki zümre farkını kaldıran ruha ve ahlaka dayalı ilimin karşılaşması. Ve bu karşılaşma Necip Fazıl Kısakürek’in sözleriyle son bulmaktadır: Doğu der ki Batı’ya, güneşi fethetsen de ruh gerçeği bendedir, madde yalanı sende…

İÇİNDEKİLER 

Abdurrahim Zararsız / İslam İktisadı ve Batı Ekonomisi ● 1

Adnan Oktay / Bir Medeniyetin Sözlü Kendisi Olarak Edebiyat ● 13

Afife Rana Dündar / İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyetinde Gelenek ● 21

Ahmet Akdemir / Uçurum ● 23

Aydanur Yılmaz / İslam Hukuku ● 27

Bora Özden / Bin Yıllık Çınar ● 32

Dilek Akın  / İslam Medeniyetinde Liderlik Anlayışı ● 35

Elif Çakır / Medeniyetler Arasındaki Vicdan Meselesi ● 45

Esra Balkan / Hoşgörü Medeniyeti İslam ● 48

Esra Erdem / Medeniyetlerde Kadın Olarak Var Olmak ● 55

Esra İlbay Oral / İslam ve Batı Siyaseti ● 63

Fatma Tuğba Nazıroğlu / Yaşayan İslam Zeynep ● 69

Hamdi Gültekin / Yerli Tiyatro ve Batı Medeniyeti ● 71

Hayal Hephaktan / Mana Yolcusu ● 75

Hilal Kaya / Çocuklarımızın Gerçek Rehberi Hangisi? ● 80

Hüseyin Baykan / Medeniyet ● 86

İrem Yüm / Estetik ● 93

Mehmet Altuntaş / İslam ve Batı Medeniyetinde Yaşlı/İhtiyar Yaklaşımı ● 99

Menekşe Özkaya / Hoşgörü mü, Tolerans mı? ● 110

Menşure Yılmaz / Batı Hukuku Karşısında Bir İlahi Nizam: İslam Hukuku ● 117

Mustafa Akman / Felsefe ● 121

Mücahid Şahin Uludağ / İbrahim’i Millet, Muhammed’i Ümmet ● 135

Nil Didem Şimşek / Doğu ve Batı Medeniyetlerine Edebi Şahsiyetler Açısından Bakmak ● 139

Nuh Kapan-Fazıl Korkmaz / Şehir ve İnsan: Bir Mücadelenin Öyküsü ● 143

Ömer Faruk Argun / İslam Medeniyeti ile Batı Medeniyetinin İletişim Anlayışı ● 148

Rabia Bozoğlu / Teknoloji ve Kadın ● 151

Ramazan Karaca / İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyetinde Sağlık ● 154

Rüveyda Nuralâ Altuntaş / İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyetinde Ordu ● 157

Sedat Karakaş / Bilim ve Teknoloji ● 163

Selcen Bilgin / İslam Filozofları ● 169

Sena Sultan Bilir / İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti Tarihi Açıdan Farkı ● 181

Sevgi Uyar / Doğu-Batı Sentezi ● 185

Seyit Furkan Karabacak / Tek Dişi Kalmış Canavar: Batı ● 188

Sueda Nur Özdemir / İslam Medeniyetinin Ziyasıyla Çocukları Aydınlat ● 181

Sümeyye Kartal / Sosyal Hayat ● 194

Şaban Kocaman / İslam ve Batı Dünyası Arasındaki Düşünce Farklılığı ● 201

Ümit Köksal / Garp ile Şark’ın Lisan Farkı ● 207

Ümmü Gülsüm Altıntaş / İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti Açısından Aile ● 210

Ümmü Gülsüm Yatırlı / Mimari ● 216

Zehra Yaşar / İslam ve Batı Medeniyetinde Zanaat ● 29

Kaynakça225


Scroll To Top