Salı , 3 Ekim 2023

NUR’UN AİŞE’SİNE KIRK KÖRDÜĞÜM

49
Bugün insanlığın çok büyük ve mühim sorunlarından, hastalıklarından biri kadını anlamamak, fark etmemek, onu hak ettiği yerde tutmamak! Tüketimin merkezi haline gelen insan, cinsiyet farklılığını da tüketimin malzemesi yapmaktan geri durmadı ve ne yazık ki bu kopuş ve yok oluştan en çok kadın nasibini aldı. Herkes zarar gördü ama bu girdabın içinde kadın hayatta kalma kaygısında olduğu ve erkeğe nazaran fiziki farklılığından dolayı eksik olduğu hissiyatına kapıldı, çözüm aradı. Ve kadınlığıyla ayakta kalmaya karar verdi. Mahrem ve saklı bir hazine özelliği verilmişken kadına; o teşhiri tercih etti. Bu tercih, karşı cinsi memnun ettiği gibi tüketim çağının hiç vazgeçmeyeceği bir kopuş sürecini de başlatmış oldu. İlk insan Adem (a.s.)’dan çağımıza kadar, kadına vahyin çizdiği sınırlar ve sinirlerle yaklaşıldığı her çağda kadın hak ettiği muazzam mevkide kalmış; tahtı bir makam olmanın ötesinde bir umut ve istikbal membaı olmuştur. Ne zaman ki vahyin çizdiği sınırlar ve sinirler ihlal edilmiş, kadına vahyin çizdiği vazife ve duruş yetmez olmuş, işte o zaman hayatta kalmak için cinsel farklılığına sığınmış ve ahlaksızlık çağları başlamıştır.

Bu kadının sorunu değildir tabi. Kadını yok sayarak onu var olmak için böyle riskli, tehlikeli bir tercihi yapmak zorunda bıraktığı için erkek, en az kadın kadar sorumludur!

Elinizdeki eser kadına hak ettiği değeri veren dinimizi anlamak ve onun kıymetini bilmek için 40 kişinin gönlüyle yoğurduğu güzel bir çalışma. Peygamberimizin çok sevdiği eşine davranışları kadına nasıl bakmamız gerektiğinin en somut göstergesi.

Rabbim bu çalışmayı, emeği geçenler için sadaka-i cariye kabul buyursun.
İstikbal köklerdedir! Buyurun köklerimize ve yeniden kendimiz olmaya ümmetleşmeye!

Bismillah…

İÇİNDEKİLER

Abdullah Güven  Sabır Taşını Zorlayan Kişilik  1
Abdülkerim Karakoç  Hz. Âişe’nin Dikkat Çekici 7 Özelliği (Örnek Kadın Böyle Olmalı) 8
Ahmet Kavurmacıoğlu  İffet Abidesi, Müminlerin Annesi Hz. Âişe (r.a.)  12
Alaattin Tapar  Sevdasına Sevdalanmak…  18
Ayşe Çelikkaya  Âişe’yi Üzmeyin  25
Esma İstay  Ümmül-Müminin  27
Esma Uysal  Hz. Âişe’nin İmtihanı, Ifk Hadisesi  34
Esra Karataş  Ümmü-l Mü’minin Âişe, Binti-i Ebu Bekir ve Binti Ruman…  39
Fatma Feyza Karabıyık  Tut Ellerimizden Ey Âişe  41
Gül Kuruoğlu  Teyemmüm Ayeti’nin Akladığı Gerdanlık  43
Gülay Elmas  Hümeyra’ya En Yakışan  46
Hacer Cücük Namdar  Hümeyra Dinin Yarısıdır  48
Hilal Öztürk  Ya Aiş! 57
İnci Naciye Çıngır  Ümmü’l Mü’minin Hz. Âişe  60
Kevser Hülya Güner  Edeb’in Hümeyrâsı  63
Kübra Aktan  Sevgili’nin Sevgilisi: Hz. Âişe (r.a.)  65
Küçük Menderes Ali Güre  Humeyra  69
Leyla Çağlar  Seven Kıskanır Elbet  74
Mazhar Olcayto  Dininizin Yarısını Bu Hümeyra’dan Alınız…  76
Mehmet Berat  Âişem Dediği Peygamber’in  79
Merve Erzincanlıoğlu  Saadet Asrının Sevda Çiçeği: Hz. Âişe  85
Muhammed Ali Aslan  Ümmü’l- Mü’minin Hz. Humeyra (r.a)  92
Muhammed Faysal Kalkan  Kadın ve Rol Model Olarak Hz. Âişe  94
Mücahide Orak  Ümidimiz Onlara Layık Olmaktır  106
Nil Didem Şimşek  Hümeyra’sın Sen Hz. Âişe  109
Rabihan Aktaş  Ümmü’l-Mü’minîn  113
Safiye Apaydın  İki Cihan Güneşi Resulullah’ın Kördüğümü Nasıl Âişe Olmasın ki?  117
Seher Ortaöner  İlmin ve Edebin Sıddıkası; Hazreti Âişe  119
Selva Acar Sönmez  Hz. Âişe (r.a.)  122
Semanur Daloğlu  Derin Bir Nefes Kurtuluşa  128
Sevda Karaömer  Âişe-i Sıddîka Binti Ebu Bekr (r.a.) Gönüllerin Sultanı  130
Sevim Soylu  Mü’minlerin Annesi: Hz. Âişe (r.a.)  133
Songül Karakaş  Hz. Aişe  135
Şeyma Akça  Hayata Dair…  138
Tuğba Dere  Peygamberin Gözbebeği: Hz.Âişe  140
Tuğba Şener  Ümmü’l-Müminin (Hz. Âişe D.614 Ö. 678)  143
Vahap Yolcu  Ümmü’l Mü’minin, Sıddık’ın Kızı Âişe Sıddıka  145
Zehra Baran  Âişe Sıddık’ı Ekber’in Biricik Kızı, Rasulullah’ın Sadık Yoldaşı…  147
Zehra Yıldırım  İffetin Sembolü Âişe  149
Zübeyir Kamil Akkaya  Bir İlim Deryası, Ahlak Abidesi, En Çok Hadis-i Şerifi Rivayet Eden Annemiz’in İzdivacı  155
Kaynakça  158
Scroll To Top